Pozor na tesaříka, dokáže napáchat nedozírné škody

- Reklama -zeny
- Reklama -i60

Nový dům je radost, ale ta se někdy může zvrtnout v pořádný malér. Nemusí se přitom jednat jen o typické nešvary novostaveb, které vychází najevo až bezprostředně po kolaudaci – úsměv na rtech člověku zamrzne i v případě, že se do krovu zakousne tesařík. Dřevokazný hmyz si samozřejmě nedělá servítky a bez okolků se pouští i do starších staveb. Na pozoru by tak měli být také majitelé chat a chalup.

Čeleď tesaříkovitých je poměrně početná a nachází se v ní i velmi vzácné druhy. Například krásně zbarvený tesařík alpský, který si pro svůj uhlazený zevnějšek vysloužil přezdívku sametovec horský. S tímto chráněným druhem – a jedním z nejkrásnějších brouků, s nimiž se může pozorovatel na území České republiky setkat – si nemusíte lámat hlavu. S notnou dávkou štěstí ho potkáte na horách. Vrásky vám přidělá jeho příbuzný s druhovým jménem „krovový“.

Naskrz prožere nejen krov

Tesařík krovový patří mezi nejobávanější zástupce dřevokazného hmyzu, a jak napovídá jeho jméno, s chutí se pouští do dřevěných krovů. Pokud mu dáte volné pole působnosti, může dojít i k narušení statiky stavby.

Důvodem výskytu larev tesaříka v nových krovech je fakt, že brouci kladou vajíčka do měkkého a suchého dřeva. Zbavit se jich není snadné, protože jsou mnohem odolnější než larvy červotoče. O jejich přítomnosti se navíc nemusíte dlouho dozvědět. Zatímco dřevomorka je vidět a cítit prakticky okamžitě, tesaříci se stahují do teplejších částí objektu. Často se usídlují v horní části krovu a jsou odhalitelní jen podle chroupání a vrzání, které lze slyšet jen za absolutního ticha. Důkazem jejich řádění mohou být i drobné piliny pod napadeným trámem.

Kromě krovů si tesaříci libují i na jiných místech. Nebrání se dřevěným podlahám, plotům a sloupům. Nechutnají jim pouze měkké jehličnany.

Likvidaci tesaříka svěřte odborníkům

A jak se tesaříka krovového zbavit? Impregnace obvykle příliš nefunguje, protože se larvy zavrtávají hlouběji do dřeva, kam chemie nepronikne. Mnohem efektivnější je odborná injektáž, případně mikrovlnné záření nebo plynování. V historických objektech se při likvidaci používá horký vzduch.

- Reklama -i60

Rady a Návody

- Reklama -pr clanky

Redakční výběr

- Komerční sdělení -ekonom