Zúrodnit neúrodné! Vyžaduje to čas a práci, která za to stojí

- Reklama -zeny
- Reklama -i60

Písčitou půdu poznáte jednoduše. Je sypká, nedrží pohromadě, ještě i když je mokrá, rozpadá se. Nedokáže dlouho udržet vodu ani živiny. Rychle vysychá a zahřívá se. Její přesným opakem je jílovitá půda. Těžká a hutná struktura se považuje za nevhodnou pro rostliny, protože naproti písečné velmi dobře poutá molekuly vody, vysychá pomalu a dlouho. V takové půdě se daří menšímu počtu druhů rostlin. Navíc se snadno upěchuje. Zda ji máte v zahradě, zjistíte jednoduše, uchopte ji do hrsti a stiskněte, pokud drží tvar, jde o jílovitou půdu.

Písčitá i jílovitá půda se z pohledu pěstování rostlin považují za méně vhodné, jenže nemožné to není. Existují totiž způsoby, jak si zahrádkář dokáže pomoci a zúrodnit je.

Co ovlivňuje půdní úrodnost
Úrodnost půd je obecně ovlivněna množstvím živin, půdním vzduchem, množstvím organických látek v půdě a mikroorganismy. Jílovité půdy v zásadě patří k těžkým půdám, které vzhledem k jejich strukturu třeba jednoznačně upravovat z několika hledisek. Jelikož jde o těžkou půdu, třeba ji provzdušňovat a zlepšit tím její texturu. Pro tento účel jsou velmi vhodným řešením půdní zlepšovače známé jako kondicionéry. Druhým hlediskem jsou organické látky, které jsou obsaženy v půdě, v jistém stupni mineralizace, a pak následné množství mikroorganismů, které přímo souvisí s rozkladem organické hmoty. Abychom si mohli zúrodňování jílovitých půd trochu zjednodušit, velmi dobrým řešením je zapravení organických hnojiv do půdy. Za vhodné pro tento účel považujeme chlévský hnůj, zelené hnojení a velmi dobrým řešením je kompost, který je vhodný i na zušlechtění a zúrodnění písčitých půd.

Poradíme vám, jak hnojit zeleninuzdroj: profimedia.sk
Pomocné látky minerálního původu
Vhodnou strukturu při jílovitých půdách lze zajistit nejen mechanickou činností (kypření, orba atd.), Ale také využitím zmíněných kondicionérů. Jde o materiály, které jsou svým původem a tvarem schopné udržovat půdu vzdušnější a kypřejší a také ji obohacovat o některé živiny. Také regulují vodní režim rostlin zajišťují efektivnější hospodaření s vodou. Působí proti acidifikaci (překyselení) půdy a zlepšují půdní strukturu, což se projevuje v provzdušnění a ve zvýšení půdní úrodnosti. Jsou to pomocné látky minerálního původu jako keramzit, liadrain, perlit, vermikulit, nebo drcené horniny jako spongilit, resp. opuky, pemza či zeolit. Všechno jsou to kameninové drtě s určitou velikostí částic. Dají se běžně koupit a použít ať už pro úpravu půdy, nebo třeba při stavbě střešní zahrady. Půdu vylehčit ekologickou cestou. Můžete je použít i při výrobě vlastního substrátu, který tak umožní lepší růst kořenům, odvede přebytečnou vodu.

Hnůj je dobrou zásobárnou živin v případě, že ho do půdy správně zapracujete.

Je velmi známé a lze říci i nejpoužívanější organické hnojivo. Obsahuje uhlíkaté a dusíkaté látky, které rozkladem poskytují rostlinám potřebný oxid uhličitý na další chemické procesy a důležité mikroorganismy ovlivňující biologickou činnost půd. Statková hnojiva se používá k plodinám s delším vegetačním obdobím, které jsou náročné na množství živin a organickou hmotu. Jde hlavně o okopaniny, tedy brambory, a ze zeleniny zejména košťáloviny a plodovou zeleninu, vhodný je také pro vinice a ovocné sady. Samozřejmě, je důležité dodržet správnou agrotechniku ​​aplikace chlévské mrvy a dávku. Ta je však vzhledem k pěstovanou plodinu odlišná. Nejnáročnější je zelenina, méně náročné jsou okopaniny.

Hnůj je dobrou zásobárnou živin v případě, že ho do půdy správně zapracujete.
Hnůj je dobrou zásobárnou živin v případě, že ho do půdy správně zapracujete.
Domácí kompost k nezaplacení
Dalším typem organického hnojiva vhodného pro účely zúrodňování půd jsou komposty. Komposty jsou směsmi buď pouze organických látek nebo organických látek a minerálních látek, které prošly člověkem řízenými procesy rozkladu a syntézy.

Podzim je vhodným termínem na zapracování chlévské mrvy nebo kompostu do půdy.
Podzim je vhodným termínem na zapracování chlévské mrvy nebo kompostu do půdy.
Použití kompostů je závislé na jejich parametrů. Většinou se využívají v dávkách shodných s dávkami statkových hnojiv, ale využití živin v porovnání s chlévskou mrvou je nižší, krátkodobější, avšak pozitivní vliv na fyzikální, chemické a biologické parametry půdy je dlouhodobější. Proto jedním z pozitivních účinků kompostů na půdní strukturu je ten, že z hlediska svého vlivu je vhodný nejen na těžké jílovité půdy, ale i lehké písčité půdy.

- Reklama -i60

Rady a Návody

- Reklama -pr clanky

Redakční výběr

- Komerční sdělení -ekonom